12 tapaa joilla itsetuntemus voi vähentää ahdistusta

Itsetutkiskelun ahdistusta vähentävät vaikutukset voivat olla yllättäviä. Ne ovat kuitenkin täysin loogisia, ja monessa tilanteessa jää vain ihmettelemään miksei asiaa ole tajunnut jo aiemmin.

Alla oleva lista sisältää esimerkkejä tavoista, joilla itsetuntemuksen lisääntyminen saattaa vähentää ahdistusta, ja auttaa elämään aiempaa rennommin.

Vaikka olen jo vuosia käyttänyt erilaisia itsetuntemusta lisääviä tekniikoita, vasta The Work of Byron Katie -pohjainen työskentely on selkeyttänyt minulle miksi itsetuntemuksesta on niin paljon hyötyä.

Alla esittelemäni hyödyt ovat periaatteessa saatavilla mistä tahansa itsetuntemusta lisäävästä tekniikasta tai terapiasta. Omalla kohdallani parhaiten itsetuntemustani ovat lisänneet hahmoterapia ja The Work – ja erityisesti näiden kahden yhdistelmä. Tarjoamani avustettu itsetutkiskelu perustuu myös pitkälti The Work -tekniikkaan.

Lista ei varmastikaan ole tyhjentävä, mutta tässäkin on jo enemmän kuin tarpeeksi hyviä syitä kokeilla yhtä tai useampaa itsetuntemusta lisäävää tekniikkaa tai terapiaa.

Mihin itsetutkiskelun ahdistusta vähentävä vaikutus perustuu?

 1. Ahdistusta aiheuttava ajatuksemme saattaa menettää merkityksensä, kun huomaamme ettei se ole edes totta.

  Mikäli emme näe enää mitään perustetta sille, että ajatus olisi totta, saatamme lopettaa vaistomaisesti tuohon ajatukseen uskomisen. Joskus taas pidämme edelleen vaistomaisesti kiinni tuosta uskomuksesta, vaikka se aiheuttaa meille ahdistusta.

 2. Itsetutkiskelu saattaa paljastaa meille miksi pidämme edelleen kiinni tietystä ajatuksesta.

  Vaikka olisimme jo havainneet, ettei meillä ole järkisyitä uskoa tiettyä ajatusta, saatamme pitää siitä edelleen kiinni vanhasta tottumuksesta. Itsetutkiskelu voi tällöin paljastaa meille miksi pidämme edelleen kiinni tuosta ajatuksesta. Tämän jälkeen voimme tarkastella noita syitä, ja huomata, ettei niissäkään ole mitään järkeä.

  Yleensä kun syy ajatuksesta kiinni pitämiseen selviää, alkuperäinen ajatus menettää merkityksensä. Samalla katoaa ahdistus, jota väistämättä tunnemme pitäessämme kynsin hampain kiinni ajatuksesta, joka kokemuksemme mukaan ei ole totta.

 3. Saatamme huomata, että vaikka kyseinen ajatus on totta, se ei oikeastaan ole se asia, joka meitä häiritsee.

  Niin yllättävää kuin se onkin, joskus asia joka aiheuttaa meille ahdistusta on päinvastainen verrattuna siihen, jonka luulemme aiheuttavan meille ahdistusta.

  Juuri tähän ilmiöön liittyy suurin kritiikkini koskien sitä miten The Work:iä tavallisesti opetetaan: Mielestäni opetuksessa tulisi painottaa huomattavasti enemmän, että itsetutkiskelu toimii vain mikäli olet vastauksissasi täysin rehellinen.

  Monet uskovat virheellisesti, että itsetutkiskelun vaikutus perustuisi siihen, että huomaa ahdistavan ajatuksen olevan epätosi. Tämä ei suinkaan aina ole totta, ja ahdistus purkautuu vasta, kun nimenomaan myöntää ajatuksen olevan totta.

 4. Kognitiivinen dissonanssi saattaa purkautua.

  Kognitiivinen dissonanssi tarkoittaa ahdistavaa tunnetta, joka syntyy uskoessamme kaksi ajatusta, jotka ovat keskenään ristiriidassa.

  Ensin itsetutkiskelu voi auttaa meitä tunnistamaan, että meillä ylipäätään on kognitiivinen dissonanssi. Sen jälkeen voimme käyttää itsetutkiskelua selvittämään kumpi ajatuksistamme on totta, ja mihin ristiriita liittyy. Kun toinen ajatuksista osoittautuu epätodeksi, dissonanssi ja siitä johtuva ahdistus purkaantuvat.

  Tässä kohtaa lienee syytä panna merkille, että mikäli kaksi ajatusta ovat toistensa vastakohtia, on niistä ainakin toinen väistämättä itselle epätosi.

 5. Itsetutkiskelu saattaa paljastaa, että maailmankuvamme ei vastaa todellisuutta.

  Aivomme on rakennettu niin, että pyrimme jatkuvasti etsimään havainnoistamme vahvistusta sen hetkiselle maailmankuvallemme. Sivuutamme vaistomaisesti paljon havaintoja, jotka viittaavat siihen, että maailmankuvamme on vinksahtanut.

  Tämä mekanismi on välttämätön, jotta pystymme saamaan todellisuudesta mitään tolkkua. Ilman suhteellisen vakaata maailmankuvaa tietoisuutemme olisi täysin epämääräistä mössöä. Vakaalla maailmankuvalla on kuitenkin myös haittapuolensa.

  Mikäli pidämme kiinni maailmankuvastamme, saatamme kiistää todellisen ongelman. Emme tietenkään ryhdy ratkaisemaan ongelmaa, joka mielestämme ei ole edes todellinen. Siksi ongelma jää pysymään, ja mikäli kyseinen ongelma aiheuttaa ahdistusta, myös ahdistus säilyy.

  Todellisuuden kieltäminen voi myös itsessään tuntua ahdistavalta, kuten kuvasin yllä liittyen kognitiiviseen dissonanssiin. Tällöin kognitiivinen dissonanssi syntyy siitä, ettei maailmankuvamme vastaa havaintojamme maailmasta.

 6. Voimme valita tietoisesti uskomuksemme ja maailmankuvamme.

  Mikäli emme voi nykytilanteessa tietää onko jokin asia totta vai ei, voimme tietoisesti valita lähtöoletukseksi sen vaihtoehdon, joka aiheuttaa meille vähemmän ahdistusta. Mikäli emme tee tätä valintaa tietoisesti, teemme sen alitajuisesti.

  Alitajuisesti valitsemme helposti ahdistavan maailmankuvan, vaikka siihen ei olisi mitään syytä. Vaikka ulkoisesti tilanne pysyy täysin samana, lähtöoletuksellamme on paljon vaikutusta kokemukseemme. Jos maailmankuvamme on negatiivinen, näemme negatiivisia asioita ja päinvastoin.

  Entä mitä tapahtuu, mikäli valitsen toistaiseksi sen maailmankuvan, joka ei aiheuta minulle ahdistusta, mutta se osoittautuukin myöhemmin vääräksi? Eikö tässä ole riski? Ei.

  Silloin olet pahimmillaankin samassa tilanteessa kuin olet jo nyt (valitessasi heti sen ahdistavan vaihtoehdon). Ainoa ero on, että silloin tiedät ahdistavan asian olevan totta, ja voit harkita haluatko tehdä asialle jotain.

  Tämä oman maailmankuvan valitseminen ei kuitenkaan ole millään tapaa mielivaltaista, ja pätee ainoastaan mikäli asiasta ei todellakaan voi tietää. Mikäli et ole tarkastellut tilannetta rehellisesti, kyseessä ei ole itsetutkiskelu vaan todellisuuden kieltäminen.

 7. Saatamme huomata taistelevamme todellisuutta vastaan.

  Käytämme päivittäin paljon aikaa ja energiaa tappelemiseen sellaisia asioita vastaan, joihin emme voi mitenkään vaikuttaa. Menneet tapahtumat ovat tästä hyvä esimerkki.

  Mikäli menneisyydessä tapahtunut tilanne tuntuu meistä ahdistavalta, ahdistuksemme liittyy usein siihen, että emme suostu hyväksymään todellisuutta – tai tässä tapauksessa menneisyyttä. Emme siis suostu hyväksymään, että näin tapahtui, ja sillä sipuli.

  Tai mikäli hyväksymmekin sen, että asia on tapahtunut, emme välttämättä suostu hyväksymään tosiasiaa, että menneisyyttä ei pysty muuttamaan.

  On paljon vähemmän ahdistavaa ajatella, että tällainen ikävä tilanne oli, ja hyväksyä se – kuin jatkaa ahdistuksessa rypemistä ja ajatella miksi sen ei olisi pitänyt tapahtua, tai mitä sinun olisi pitänyt tehdä toisin. Kun asian on hyväksynyt, voi siirtyä tarkastelemaan mitä haluaa tehdä nyt seuraavaksi, kun tilanne on tämä mikä on.

  Menneen tapahtuman hyväksyminen ei kuitenkaan edellytä sen suvaitsemista tai asian lakaisemista maton alle. Voit edelleen aivan hyvin tuomita teon moraalisesti vääränä, vaikka olet hyväksynyt sen tosiasian, että näin tapahtui.

 8. Opimme huomaamaan miten reagoimme, ja voimme valita miten käyttäydymme.

  Alitajuisesti tekemämme päätökset eivät läheskään aina palvele tarpeitamme ja toiveitamme. Itsetuntemuksen avulla voimme vaikuttaa sekä näiden alitajuisten valintojen laatuun että määrään.

  Psykologit ovat huomanneet, että stressaantuneina ihmisillä on tapana eristäytyä ja välttää kontaktia muihin ihmisiin ja eläimiin. Tämä on erikoista, koska lisäksi psykologit ovat huomanneet, että yksi parhaista tavoista vähentää omaa stressiä ja ahdistusta, on olla kontaktissa muihin ihmisiin ja eläimiin. Tämä on hyvä esimerkki alitajuisesta valinnasta, joka ei vastaa tarpeitamme.

  Stressaantuneina ja väsyneinä teemme enemmän alitajuisia päätöksiä kuin ollessamme rentoja ja virkeitä. Asiaa mutkistaa entisestään se, että tekemämme alitajuiset päätökset ovat keskimäärin sitä huonompia, mitä stressaantuneempia olemme.

  Itsetuntemuksen myötä opimme tunnistamaan tilanteet, joissa olemme vaarassa tehdä emotionaalisista lähtökohdista alitajuisia päätöksiä. Kasvaneen itsetuntemuksen ansiosta pystymme tekemään tietoisesti päätöksiä, jotka muuten olisivat alitajuisia. Jos tiedät, että sosiaaliset kontaktit vähentävät stressiäsi (vaikka emootiosi ohjaavatkin sinua toisaalle), pystyt paljon suuremmalla todennäköisyydellä tekemään järkevän valinnan.

  Jos siis olet stressaantunut, ja huomaat vältteleväsi ihmiskontakteja, voit pysähtyä tarkastelemaan miksi oikeastaan välttelet ihmisiä. Saatat huomata, ettei sinulla oikeastaan ole siihen yhtäkään hyvää syytä. Sitten voit tietoisesti valita ottavasi yhteyttä ystävään, sukulaiseen, terapeuttiin tai keneen tahansa.

  Valintasi taustalla tulee edelleen olemaan tunteita. Itsetuntemuksen kasvaessa ne eivät kuitenkaan hallitse valintojasi niin kuin ennen.

 9. Opimme ohjelmoimaan alitajuntaamme tekemään parempia päätöksiä.

  Itsetuntemukseen perustuen on mahdollista ohjelmoida alitajuntaa tekemään järkevämpiä päätöksiä silloinkin, kun teemme valinnan täysin alitajuisesti.

  Tämä alitajunnan uudelleen ohjelmointi perustuu siihen, että alitajuntamme noudattaa päätösten teossa ohjeita, jotka olemme sille antaneet. Tilanteen surkeus on siinä, että tavallisesti emme ole valinneet tietoisesti näitä ohjeita, vaan nekin ovat syntyneet alitajuisesti täysin huomaamattamme.

  Ensin itsetuntemus auttaa meitä huomaamaan, että alitajuntamme tekemät päätökset todellakin pohjautuvat ohjeisiin, joita olemme alitajunnallemme antaneet.

  Seuraavaksi tarvitsemme itsetuntemusta, jotta pystymme selvittämään mitä ohjeita ja sääntöjä alitajuntamme tällä hetkellä noudattaa. Nämä ohjeet pohjautuvat pitkälti siihen mitä uskomme, ja tarkemmin sanottuna siihen, minkä uskomme tekevän meidät onnelliseksi. Alitajuntamme tekee työtä käskettyä: jos pyydämme sitä etsimään onnellisuutta asioista, jotka eivät voi tehdä meitä onnellisiksi, onko silloin vika tietokoneessa vai sen ohjelmoinnissa?

  Lopulta tarvitsemme vielä itsetuntemusta alitajunnan uudelleen ohjelmoimiseksi. Tällä hetkellä suosittelen kokeilemaan tähän tarkoitukseen The Work of Byron Katie -tekniikka joko yksin tai fasilitoijan avustamana.

 10. Saatamme huomata, että se mitä parhaillaan teemme ahdistuksemme vähentämiseksi itseasiassa lisää ahdistustamme.

  Läheskään kaikki mitä teemme ahdistuksemme vähentämiseksi ei suinkaan vähennä sitä, vaan lisää sitä. Tätä ei aina ole helppo huomata, koska harvoin pysähdymme kyseenalaistamaan tällaista käytöstä – ajattelemme ettei meillä ole vaihtoehtoja. [Kuulostaa erehdyttävästi Sipilän hallitukselta.]

  Psykologit ovat verranneet tätä tilanteeseen, jossa huomaat olevasi kuopassa. Ensimmäinen askel kuopasta pääsemiseksi on hyvin yksinkertainen: lopeta kaivaminen.

  Saatamme esimerkiksi haluta ratkaista negatiivisen tunteen, joka meillä on. Lisäämme kierroksia ja hermostumme entistä enemmän yrittäessämme ratkaista ongelmaamme. Kenties menetämme jopa yöunemme, kun aivojen raksutuksen takia emme pysty rauhoittumaan ja nukahtamaan.

  Jos pysähtyisimme edes hetkeksi, voisimme tarkastella asiaa rauhallisesti: mistä tämä tunne nyt oikeastaan johtuu? Kenties huomaat vain olevasi väsynyt tai tulossa kipeäksi. Sen sijaan, että yrittäisit härkäpäisesti ratkaista olematonta ongelmaa, voit ratkaista oikean ongelman menemällä nukkumaan. Tämän eron tunnistaminen edellyttää itsetuntemuksen kehittymistä.

 11. Itsetutkiskelu auttaa ymmärtämään omia tunteita.

  Tunteet eivät synny tyhjästä. Lähes aina tunteen taustalla on jokin uskomus tai oletus. Kun huomaamme miten tämä toimii, tunteet alkavat ohjata meitä näkemään minkälaisia uskomuksia meillä on. Huomatessamme uskomuksen, voimme halutessamme kyseenalaistaa sen.

  Itsetuntemus opettaa myös sallimaan omat tunteemme – niin negatiiviset kuin positiiviset. Alamme hitaasti oppia, ettei negatiivisia tunteita tarvitse pelätä tai vältellä. Kaikilla tunteilla on syynsä ja oikeus olla olemassa.

  Ilman itsetuntemusta saatamme helposti vältellä negatiivisia tunteita. Tämä johtaa kuitenkin väistämättä myös positiivisten tunteiden turtumiseen. Kun opimme hyväksymään tunteemme, avaudumme vaistomaisesti myös positiivisille tunteille, joita emme ole aiemmin osanneet tuntea.

  Sekä positiivisten että negatiivisten tunteiden hyväksyminen ja kokeminen vähentää ahdistustamme.

 12. Itsetutkiskelu on itsessään rauhoittavaa.

  Itsetutkiskelu voi itsessään olla hyvin rauhoittavaa ja meditatiivista. Kun pysähdymme kuuntelemaan omaa itseämme, alamme vaistomaisesti rauhoittua ja rentoutua. Emme enää yritä hallita ympäristöämme, vaan rentoudumme kokemaan tilanteen ilman vastustusta.

  Itsetutkiskelua voi tehdä täysin rationaalisesti, mutta oman kokemukseni mukaan se on paljon tehokkaampaa, mikäli todella pysähdyn kuuntelemaan itseäni ja omia vastauksiani. Vastaukset minua kulloinkin vaivaaviin kysymyksiin tuntuvat kumpuavan samasta paikasta kuin luovuus ylipäätään: hiljaisuudesta.

En tunne ketään, jonka en uskoisi hyötyvän paremmasta itsetuntemuksesta. Kenties yllä olevat hyödyt innostavat sinua harkitsemaan uudestaan terapian kokeilemista tai itsetutkiskelun aloittamista. Suosittelen molempia. Kaikille.

Ajatusten kyseenalaistaminen: tekniikkana The Work of Byron Katie

Byron Katien kehittämä The Work on kaikessa yksinkertaisuudessaan aivan häkellyttävän tehokas tekniikka oman elämänlaadun parantamiseen ja ahdistuksen vähentämiseen. Olen aiemmin opiskellut monia tekniikoita ja filosofioita, jotka ovat olleet minulle todella hyödyllisiä. Kaikkiin näihin verrattuna The Work on kuitenkin aivan omaa luokkaansa.

Tätä kirjoittaessani olen parhaillaan palaamassa Kaliforniasta, jossa opiskelin tekniikkaa intensiivisesti yhdeksän päivän ajan. En ole koskaan aiemmin nauranut niin paljon, itkenyt niin paljon, enkä kokenut niin paljon empatiaa. Lisäksi sain niin mullistavia ahaa-elämyksiä, että koko lähestymistapani tämän blogin kirjoittamiseen muuttui täysin.

Kaikki mitä olin suunnitellut kirjoittavani tähän blogiin pitää edelleen täysin paikkansa. Kalifornian kokemusten jälkeen ymmärrän kuitenkin entistä paremmin miksi kyseiset lähestymistavat toimivat niin hyvin – ja miten ne saa toimimaan omassa elämässä vielä paremmin.

Vaikka olen opiskellut kaikenlaisia tekniikoita, filosofioita ja positiivisesta psykologiaa, en ole koskaan nähnyt lähestymistapaa, jossa olisi näin paljon järkeä. Kun omien aivojen toiminta alkaa selkeytyä Byron Katien metodia käyttäen, tilanteen ymmärtää samanaikaisesti sekä kokemuksellisesti että rationaalisesti. Tämän ansiosta kokonaisuuden hahmottaa erittäin selkeästi, ja koko asia on vaan niin pihvi.

The Work (eli Inquiry) lyhyesti

Pähkinänkuoressa The Work on tapa kyseenalaistaa omat ajatuksemme, ja tarkastella kannattaako tiettyä ajatusta uskoa. Sen sijaan että uskoisimme lähtökohtaisesti kaikki ajatuksemme (kuten meillä kaikilla on tapana tehdä), voimme tarkastella mitkä ajatukset vaikuttavat uskottavilta ja mitkä eivät.

The Work perustuu havaintoon, että ahdistuksemme taustalla on aina jokin ajatus. Mikäli uskon tietyn ajatuksen, se on minulle totta, riippumatta asioiden todellisesta tilasta. Ja kehoni reagoi siihen, minkä uskon olevan todellista, ei siihen mikä on oikeasti totta.

Oleellista tekniikan käytössä on, että häiritsevästä ajatuksesta ei edes yritetä päästä eroon. Tekniikan avulla ainoastaan tarkastellaan todellisuutta ja omia ajatuksia. Jokaiseen kysymykseen vastataan täysin rehellisesti, ja katsotaan mitä tapahtuu.

Minkälaisissa tilanteissa tekniikasta voi olla hyötyä?

Tekniikan avulla voi tarkastella mitä tahansa tilannetta, joka tuntuu ahdistavalta tai johon liittyy häiritseviä ajatuksia. Mikään tilanne tai tunne ei ole liian suuri tai pieni. Siksi tekniikkaa voi kokeilla käytännöllisesti katsoen kaikkeen.

Monessa tilanteessa saatamme vaistomaisesti ajatella, ettei tällaista tekniikkaa voi (tai jostain syystä saisi) käyttää niin vakavassa tilanteessa kuin vaikkapa läheisen kuolema, avioero tai vakava sairaus. Saatamme ajatella, että näissä tilanteissa meidän kuuluukin kärsiä, ja että muu olisi itselleen valehtelemista. Jos kuitenkin ennakkoluuloista huolimatta kokeilet, saatat huomata miten tekniikka kannustaa olemaan vielä rehellisempi itsellesi kuin mitä aiemmin uskalsit olla – jopa näissä vaikeissa elämäntilanteissa.

Ahdistavaa ajatusta ei tarvitse edes tietää. Jos et tiedä taustalla olevaa ajatusta, niin tekniikka auttaa löytämään sen. Mikäli kyseessä on vain häiritsevä epämääräinen tunne, saattaa jo pelkkä ajatuksen tunnistaminen helpottaa tilannetta. Joskus vähäpätöiseltä tuntuvan asian takaa saattaa myös löytyä todella suuria asioita ja oivalluksia.

Usein kuvittelemme, ettei ongelmamme liity omaan ajatteluumme, vaan että ongelma on elämän realiteeteissa. Siltä se usein näyttääkin. Hämmästyttävän usein tekniikkaa käyttäessä kuitenkin huomaa, että kyllä se ahdistus tuli kuitenkin omasta ajattelusta. Ulkoisesti tilanteessa ei välttämättä tapahdu mitään muutosta – oma kokemuksemme saattaa kuitenkin muuttua täysin. Kun oma ajattelu on kirkastunut, on myös paljon helpompi tehdä muutoksia olosuhteissa, jos siihen on enää mitään tarvetta.

The Work teoriassa

Tulen myöhemmissä blogikirjoituksissa purkamaan tämän tekniikan toimintaperiaatteet. Teoreettinen tarkastelu saattaa auttaa löytämään tekniikasta syvempiä tasoja, joita ei välttämättä tule helposti ajatelleeksi.

Tekniikan käyttämisen kannalta sen teoreettinen ymmärrys ei kuitenkaan ole mitenkään välttämätöntä. Voit aivan hyvin aloittaa tekniikkaan tutustumisen heti, ja palata tuleviin artikkeileihini mikäli jokin jää epäselväksi tai jokin tekniikkaan liittyvä asia tuntuu häiritsevältä. Oikeastaan jopa suosittelen yksinkertaisesti kokeilemaan, ja katsomaan miten tekniikka vaikuttaa käytännössä. Fasilitaattorin avustuksella tehdessä ei tarvitse itse tietää tekniikasta mitään.

Teoreettinen esitystapa on kuitenkin hyödyllinen erityisesti niille, joiden oma maailmankuva on hyvin tieteellinen. Tieteellisen maailmankuvan omaavat helposti sivuuttavat tämän kaltaiset tekniikat liian epätieteellisinä ja arveluttavina, tai eivät voi kuvitella miten tekniikka voisi edes teoriassa toimia. Kuulun itse juuri tähän ryhmään, ja ennen Kalifornian matkaa minua vaivasi monikin asia tekniikan suhteen.

Nyt kun ymmärrän tekniikan toimintaperiaatteet paremmin, en parhaalla tahdollanikaan pysty keksimään mitään tieteellisempää kuin omien ajatusten ja uskomusten kyseenalaistaminen. The Work on itsessään malliesimerkki tieteellisen menetelmän periaatteista, ja siksi aion jatkossa purkaa tekniikan toimintaperiaatteet auki nimenomaan tieteellisen menetelmän näkökulmasta.

Kun tekniikan toimintaperiaatteet ymmärtää kunnolla, putoaa asiasta pois kaikki mystiikka. Tekniikan käyttö muuttuu tällöin täysin käytännölliseksi ja suoraviivaiseksi – tiedät mikä ongelma on ja ymmärrät miten tekniikan käyttö korjaa tuon ongelman.

Tämän kaiken auki kirjoittamiseen voi kuitenkin kulua paljonkin aikaa, ja tulevia artikkeleita odotellessa kannattaa ilman muuta kokeilla tekniikkaa käytännössä.

The Work käytännössä

Olen keskustellut asiasta monien tekniikkaa pitkään harjoittaneiden kanssa, ja olemme vahvasti samaa mieltä, että paras tapa tutustua tekniikkaan on yksinkertaisesti kokeilla tekniikkaa fasilitaattorin avustuksella.

Mikäli haluat kuitenkin tutustua asiaan ensin tarkemmin omatoimisesti, niin alla lyhyt kuvaus eri vaihtoehdoista päästä itse kokeilemaan miten tämä kaikki toimii.

TheWork.com

Tekniikka itsessään on niin yksinkertainen, että alkuun pääsee muutamassa minuutissa lukemalla perusasiat Byron Katien nettisivuilta osoitteesta www.TheWork.com.

Tekniikan esittely ja ohjeet ovat tarjolla täysin ilmaiseksi. Näistä voi hyvin aloittaa.

Koska näiden tietojen perusteella kukaan ei kuitenkaan vielä ymmärrä miten syvästä ja moniulotteisesta asiasta on kyse, suosittelen jatkamaan käyttäen yhtä tai useampaa seuraavista.

Loving What Is

Byron Katien perusteos Loving What Is: Four Questions That Can Change Your Life, antaa hyvän kuvauksen tekniikan toimintaperiaatteista ja käytännön työstä. Kirja on käännetty myös suomeksi ja ruotsiksi. Molemmat käännökset löytyvät pääkaupunkiseudun kirjastoista.

Luettuani kirjan luulin ymmärtäneeni asian täysin. Todellisuudessa kyseessä oli vasta jäävuoren huippu.

Fasilitaattorin kanssa työskentely

Tapa jolla lähestyin Byron Katien kysymyksiä ennen seminaaria oli melko rationaalinen ja analyyttinen. Sekin toimi erittäin hyvin. Aivan tajunnan räjäyttäviä oivalluksia alkoi kuitenkin tulla vasta siinä vaiheessa, kun pääsin näkemään miten tekniikkaa enemmän harjoittaneet lähestyvät asiaa. Siksi suosittelen lämpimästi kokeilemaan tekniikkaa myös fasilitaattorin ohjeistuksessa.

Lisätietoja fasilitaattorin kanssa työskentelemisen hyödyistä löydät täältä: The Work -fasilitoinnit.

Fasilitaattorin kanssa työskennellessä ei tarvitse itse tietää tekniikasta mitään. Jos siis haluaa päästä helpolla ja hypätä suoraan kokeilemaan, niin varaa itsellesi aluksi ilmainen 30 minuutin puhelinaika. Sen aikana selvitämme sopisiko tekniikka käytettäväksi sinun tilanteessasi. Ajan varaaminen käy helpoiten englanninkieliseltä sivustoltani löytyvän varauskalenterin avulla: http://www.planbstressrelief.com/book-free-assessment/

Voit toki varata ajan myös sähköpostilla tai puhelimitse.
Email: thework@juusovoltti.com
Puhelin: 050-5251456

Videot

Netistä löytyy melko paljon materiaalia, josta näkee esimerkkejä The Work -tekniikan toiminnasta käytännössä. Alla yksi esimerkki.

Heräsikö kysymyksiä?

Mikäli mikä tahansa asia jäi askarruttamaan, laita kommenttia alle. Hyvin luultavasti sama asia vaivaa monia muitakin. Siksi kannattaa ensisijaisesti esittää kysymykset täällä blogissa tai blogin facebook-sivulla, jotta muutkin pääsevät näkemään keskustelun.

Jos asia on arkaluontoinen, niin toki voit esittää kysymyksen myös sähköpostitse. Sanomattakin lienee selvää, että kaikki fasilitointeihin liittyvä on aina täysin luottamuksellista.

EFT Tapping – Saanko suositella vähän humpuukia?

Oman onnellisuuden edistäminen on mitä suurimmassa määrin itsetutkiskelua ja omien tunteiden hyväksymistä.

Tulen tässä blogissa kirjoittamaan paljon tunteista, ja erilaisista tavoista suhtautua niihin. Pelkästä teoreettisesta ymmärryksestä yksinään on kuitenkin vain rajallisesti hyötyä. Vasta kun asia muuttuu omakohtaiseksi kokemukseksi – oivallukseksi – muuttuu teoria käytännöksi.

Tätä silmällä pitäen tulen lähiaikoina esittelemään muutaman tekniikan, jotka ovat:
1) Helpottaneet oloani kriisien yhteydessä
2) Tuoneet minulle monia onnellisuuden kokemista edistäviä oivalluksia.

EFT Tapping

Ensimmäisenä on vuorossa ns. EFT Tapping (Emotional Freedom Technique), koska tekniikka on parhaillaan erittäin ajankohtainen. Huomenna (maanantai 22.2.2016) on alkamassa Tapping World Summit 2016, joka on erinomainen tapa päästä tutustumaan Tappingiin. Kymmenen päivää kestävä nettiseminaari on katsottavissa täysin ilmaiseksi. Tappingin ja tapahtuman suosiosta kertoo se, että viime vuoden seminaaria seurasi yli 500 000 katsojaa ympäri maailman.

Ensisilmäyksellä EFT Tapping on pahinta hihhulisekoilua ikinä. Älä anna tämän häiritä: asiaan voi suhtautua terveellä skeptisyydellä.

Myös oma suhtautumiseni asiaan saattaa kuulostaa omituiselta. Olen nimittäin melko vakuuttunut, että taustalla oleva ajatus EFT:n toimintaperiaatteesta on silkkaa humpuukia (energiapsykologiaa, energiavirtoja, pseudotiedettä yms.). Miksi sitten suosittelen tätä kenellekään? Koska vaikka toimintaperiaate on aivan yläpilveä, se ei estä EFT:tä toimimasta jollain muulla tavalla. Rohkenen suositella tätä, koska omiin tarpeisiini Tapping on toiminut toistuvasti aivan erinomaisen hyvin.

Mistä EFT Tappingissä on kyse?

Tapping on tekniikka, jossa yhdistyy kognitiivinen psykologia ja akupunktiopisteiden naputtelu. Kuulostaa hullulta. Tiedän.

En itsekään usko meridiaaneihin ja akupisteisiin. En ole vielä törmännyt yhteenkään kliiniseen tutkimukseen, jossa Tappingillä olisi saatu parempia tuloksia kuin vastaavalla kognitiivisella terapialla yksinään. Oma kokemukseni on tältä osin ristiriidassa tutkimusten kanssa.

Koska Tappingin taustalla on kognitiivinen psykologia, olen välillä lähestynyt asiaa pelkästään sen kautta. Useammin kuin kerran on kuitenkin käynyt niin, että tutkiessani tunteitani ja ajatuksiani kognitiivisen psykologian keinoin, olen ajautunut umpikujaan. En ole saanut selvää mitä oikeastaan tunnen, tai mikä ajatus negatiivisen tunteen taustalla on. Kun en ole saanut perinteisen psykologian avulla ratkaisua asiaan, olen ottanut mukaan naputtelun. Ja kappas vaan – yhtäkkiä olen alkanut vaistomaisesti itkeä tai huomannut, että hetkinen, taustallahan on tämä aivan toinen ajatus, jota en ollut uskaltanut nähdä ennen kuin aloin naputtelemaan.

Aivan erityisen hyvin Tapping on toiminut tilanteissa, joissa minua on vaivannut jokin epämääräinen paha olo. Tällaista tilannetta voi olla vaikea lähteä purkamaan psykologian keinoin. Tappingin tapauksessa tämä ei ole mikään ongelma. Tällöin voi aivan hyvin lähteä naputtelemaan sitä, että “minulla on paha olla” tai “en tiedä mikä minua häiritsee”. Ja kun tuota on tehnyt kierroksen tai pari, niin lähes aina alkaa hahmottua, että mistä se kenkä ihan oikeasti puristaa.

Naputtelu ja onnellisuus

Psykologian näkökulmasta Tappingin taustalla on asioiden hyväksyminen. Kun asioiden todellisen tilan hyväksyy, ahdistava tunne helpottaa. Oman onnellisuuden edistämisessä tämä on yksi avainkokemuksista, joka kaikkien olisi hyvä päästä omakohtaisesti kokemaan. Juuri tämän kokemuksen saamiseksi suosittelen lämpimästi kokeilemaan Tappingiä. Ja paras tapa tämän humpuukin opiskeluun on Tapping World Summit -seminaari.

Seminaarissa käytettävä kieli on pääosin melko helposti ymmärrettävää englantia. Mikäli kuitenkin kieli on esteenä, tappingiin voi tutustua Nick Ortnerin suomeksikin käännetystä kirjasta Tapping Solution – Vallankumouksellinen stressinhoitomenetelmä, joka löytyy myös pääkaupunkiseudun kirjastoista.

Ja tässä vielä lopuksi uudestaan linkki seminariin: Tapping World Summit 2016.