Blogin tarkoitus

Tämä blogi on perustettu tiedon välittämiseen molempiin suuntiin – minulta lukijoille ja lukijoilta minulle.

Minulta lukijoille:

Olen parhaillaan kirjoittamassa kirjaa onnellisuudesta. Ennen kirjan valmistumista blogi on minulle tapa jakaa omia oivalluksiani. Samalla blogi tarjoaa sinulle mahdollisuuden esittää tarkentavia kysymyksiä, jolloin voit varmistua ymmärtäneesi oikein. Monia aihetta käsitteleviä kirjoja lukiessani olen itse jäänyt kaipaamaan tätä mahdollisuutta. Blogi vastaa tähän tarpeeseen ja samalla auttaa myös minua.

Lukijoilta minulle:

Kun esität kysymyksen tai kommentin, saan arvokasta tietoa tulevaa kirjaani varten. Kysymysten ja kommenttien perusteella minun on helpompi arvioida mitkä artikkelit ovat ymmärrettäviä, ja mitkä sekavia tai puutteellisia. Monet blogissa käsittelemäni oivallukset ovat kokemuksina aivan konkreettisia, mutta kirjoitettuina vaikuttavat silti helposti abstrakteilta. Kirjoittajana olen onnistunut vasta, kun asia on muuttunut konkreettiseksi ja käytännölliseksi myös lukijalle.

Yksittäisiä artikkeleita koskevat kysymykset kannattaa lähettää kyseisen artikkelin kommentteihin tai blogin facebook-sivulle. Mikäli haluat antaa yleistä palautetta tai et halua kysymystäsi muiden nähtäväksi, voit käyttää alla olevaa kaavaketta.